Invitasjon: informasjonsmøte om ungdom og rus 30. mars klokken 19

Invitasjon: informasjonsmøte om ungdom og rus 30. mars klokken 19

I samarbeid med politiet og Ivareta, inviterer Rauma kommune tenåringsforeldre og andre interesserte til informasjonsmøte om ungdom og rus

Møtested: Storsalen på kulturhuset
Tidspunkt: Torsdag 30. mars klokken 19:00 - 20:30

Tema: Forebyggende samarbeid

- Viktigheten av tidlig innsats
- Foreldrerollen og barnet
- Familien og grensesetting
- Psykisk helse og ungdom
- Pårørendeperspektiver
- Situasjonsbilde 2023
- Paneldiskusjon med åpning for spørsmål fra publikum

Se hele invitasjonen her:
​​​​​​Invitasjon til folkemøte (PDF, 119 kB)