Informasjonsmøte om ny vegløsning for E136 Veblungsnes 17. juni

Informasjonsmøte om ny vegløsning for E136 Veblungsnes 17. juni

Rauma kommune og Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om ny vegløsning for E136 gjennom Veblungsnes onsdag 17. juni. Møtet vil streames direkte på nett.

Påmelding

Smittevernreglene fører til restriksjoner på hvor mange som kan samles på offentlig sted. På grunn av dette er det nødvendig å gjennomføre møtet med forhåndspåmelding.

Ønsker du å være tilstede må du registrere deg ved å sende en e-post til info@rauma.kommune.no innen tirsdag 16. juni kl. 15.00. 

På grunn av korona-restriksjoner er det 165 plasser tilgjengelig. Dette er oppdatert etter nye regler som gjelder fra 15. juni, der det åpnes for opptil 200 personer. Rauma kulturhus kan ta imot maks 165 personer i salen om man skal oppfylle kravet om 1 meters avstand.

Dersom det melder seg på flere enn det som er tillatt, vil de som ikke får plass på møtet beskjed om dette per e-post innen onsdag 17. juni kl. 12. 

Oppdatert etter påmeldingsfristen:

Alle som har meldt seg på har fått plass. De som ønsker å stille på møte som ikke er påmeldt kan registrere seg på kulturhuset ved oppmøte. (ca. 80 plasser igjen)

 

Tid og sted

Dato: Onsdag 17. juni

Tidspunkt: kl. 18.00 

Sted: Rauma kulturhus (Trollstolen)

Informasjonsmøtet vil også være tilgjengelig digitalt på Rauma kommune sine nettsider.

Streaming av møte

Følg sendingen direkte ved å klikke på denne linken.

Dersom du har spørsmål til Rauma kommune eller Vegvesenet, kan du sende inn disse på forhånd til info@rauma.kommune.no innen onsdag 17. juni kl. 15.00.