Informasjon om koronaviruset

Informasjon om koronaviruset

Viruset er ennå ikke påvist i Norge. Vi er imidlertid i høysesong for influensasmitte. Det er derfor ekstra viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkningen. Dette for at helsetjenesten kan ha bedre kapasitet til å håndtere eventuelt fremtidige smittede med koronavirus. 

Helsedirektoratet har derfor oppfordret til å henge opp plakat med generelle hygieneråd på steder der mange mennesker møtes.

Helsedirektoratet har sendt ut tre dokumenter: 

Her finner du informasjonsmateriellet i flere format og målformer.

Personer som selv tror de er smittet av koronavirus bes ta kontakt med fastlege eller legevakt (116 117) per telefon. Ved livstruende situasjon, ring 113.