Hvordan skal framtidas helse- og omsorgstjenester være i Rauma?

Hvordan skal framtidas helse- og omsorgstjenester være i Rauma?

Rauma kommune er i gang med en ny og viktig Helse- og omsorgsplan som skal legge føringer for framtidas tjenester i Rauma. Samfunnsutviklingen tilsier at vi må jobbe annerledes på mange områder og tenke nytt for å kunne fortsette å gi gode og trygge helse- og omsorgstjenester også i framtida. Nå inviterer vi til dialogmøter for å få innspill på hva som er viktig for deg i framtidas tjenester.

Fremtidige endringer vil berøre oss alle. Derfor er det viktig  at våre innbyggere får si sitt.

Hva blir viktig for deg i framtidas tjenester?

I dette arbeidet ønsker vi derfor å invitere innbyggerne våre til dialog.

Hva blir viktig for deg og dine i framtida? Har du gode ideer til hva vi bør vektlegge i framtidas tjenester? Hva kan bidra til å gi en trygg og god hverdag?

Helse- og omsorgsplan blir en plan som ikke bare tar for seg eldreomsorgen. Den tar for seg hele livsløpet og tjenester knytta til helse og omsorgstjenestene. Noen sentrale tema er livsmestring, forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi/innovasjon, botilbud,  frivillighet og mye mer.

Vi ønsker å invitere innbyggere i Rauma til å bidra i dette arbeidet, og ønsker derfor velkommen til dialogmøter.

Vær med å forme framtidas tjenester i kommunen din!

Tid og sted

Rauma helsehus

  • Kl 18-20, 19.10.22
  • Kl 18-20  01.11.22

Den nye helse- og omsorgsplana skal trolig behandles politisk i løpet av november 2022.

 

For mer informasjon kontakt:

Margrete Grinaker Berle

Helse- og omsorgssjef

91 12 42 52

margrete.berle@rauma.kommune.no