Hvem fortjener Næringsprisen for 2021?

Hvem fortjener Næringsprisen for 2021?

Næringsprisen i Rauma deles hvert år ut i regi av Kraftfondet. Næringsprisen skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser til kommunen.

Prisen kan også gis til noen som har bidratt utenom det vanlige for å trygge og videreutvikle allerede eksisterende næringsvirksomhet. Interessante ideer som kan videreutvikles med tanke på varig skapende virksomhet skal også kunne premieres.

I 2020 vant Nordveggen AS prisen.

Fristen for å melde inn kandidater til prisen er 15.november og meldes inn her.