Høring: Vedtekter og retningslinjer til Kraftfondet

Høring: Vedtekter og retningslinjer til Kraftfondet

Utkast til nye vedtekter og retningslinjer for Kraftfondet ligger ute på høring, med svarfrist 9. juni.

Klikk her for å komme til dokumentene og skjemaet for å avgi innspill