Nye åpningstider servicetorg/sentralbord og selvbetjeningsløsninger fra 18. november

Høring – Omklassifisering av kommunale veger

Høring – Omklassifisering av kommunale veger

Kommunestyret i Rauma vedtok i møte 30.08.2016 i KS-87/16 å legge forslag om omklassifisering av kommunale veger ut på høring.

Frist for merknad: 18.03.2019

De foreslåtte vegene er:

Vegnummer

Vegstrekning

Lengde

KV3900 HP1

Fylkesvegen - Glamox

0.223 km

KV3900 HP2

Fylkesvegen – Vågstranda skole

0.096 km

KV5003 HP2

Skjelbostad

0.058 km

KV5005 HP1

Skjelbostad - Nyheim

1.277 km

KV5006 HP1

Veg til Hovde kai

0.110 km

KV8010 HP1

E136 – Verma stasjon

0.377 km

KV3100 HP2

Gate bak gamle Esso

0.067 km

KV6024

Fylkesvegen – Veøy Aldersheim

0.115 km

Totalt:                                                                                                             

2.323 km

 

Formannskapet skal behandle de innkomne merknader og komme med innstilling til vedtak til kommunestyret.

Ved nedlegging av kommunal veg overføres ansvar for vegen til private eiere, brukere eller rettighetshavere.

Fullstendige høringsdokumenter finner også i Servicetorget, Vollan 8A, Åndalsnes.

Send inn dine merknader

En eventuell merknad må merkes saksnummer 16/1545 og sendes via vårt elektroniske skjema.

Klikk her for å sende inn dine innspill

Vedlegg

kommunale veger
Tittel Publisert Type
Kartvedlegg 1

18.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kv6024_kart_M1500_A3.pdf
Kartvedlegg 2

18.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kv8010_kart_M1500_A3.pdf
Kartvedlegg 3

18.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KV3100_kart_M500_A3.pdf
Kartvedlegg 4

18.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KV3900_HP1_kart_M1000_A3.pdf
Kartvedlegg 5

18.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KV3900_HP2_kart_M1000_A3.pdf
Kartvedlegg 6

18.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KV5005_KV5003_Kart_M5000_A3.pdf
Kartvedlegg 7

18.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kv5006_Kart_M1000_A3.pdf

 

Her kan du lese hele den politiske saken.