Høring – forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Rauma kommune

Høring – forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Rauma kommune

Vi inviterer innbyggere og politiske partier i Rauma til å gi innspill til høringsutkastet.

Rauma kommune sender «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring mv. – Rauma kommune» på høring i perioden 7. juni -  5. juli 2019.

Vi inviterer innbyggere og politiske partier i Rauma til å gi innspill til høringsutkastet.

Forskriften er utarbeidet av administrasjonen og målsettingen har vært å tilpasse tidligere reglement til ny kommunelov, og å innfase godtgjøringene innenfor økonomisk ramme. En har også søkt å harmonisere nivå på godtgjøringene med andre kommuner i Romsdal.

Kommunen tar sikte på å behandle forskriften i formannskapet 21. august og i kommunestyret den 5. september 2019.

Høringsfrist

Frist for å gi høringsuttalelse er 5. juli 2019.

Dine innspill

Høringsuttalelser merkes «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring» og sendes inn via vårt elektroniske høringsskjema.

Forskrift

Fant du det du lette etter?