Har du trygghetsalarm? Ikke si opp fasttelefonavtalen før du har kontaktet hjemmetjenesten

Har du trygghetsalarm? Ikke si opp fasttelefonavtalen før du har kontaktet hjemmetjenesten

Telenor har lagt en plan for avvikling av fasttelefonnettet i Rauma kommune. De er i gang i enkelte områder og sender brev direkte til sine kunder om dette. Dette har ført til at enkelte som har trygghetsalarm har avsluttet sitt telefonabonnement før kommunen har fått installert en ny mobilbasert alarm.

Dersom du avslutter telefonabonnementet vil også trygghetsalarmen slutte å virke.

Rauma kommune ber derfor alle som har trygghetsalarm, og som har fått beskjed om at Telenor vil avvikle fasttelefonnettet i sitt område, om ikke å avslutte abonnementet.

Rauma kommune er godt i gang med kartlegging av alle brukere med trygghetsalarm. Utskifting til ny mobilbasert alarm prioriteres i områdene som vil miste dekningen først.

Alle med trygghetsalarm vil bli kontaktet av kommunen for å få kartlagt bruk av, og framtidige behov for alarm. Dette vil skje innen 31.12.2019.

- Om du får beskjed fra Telenor om at fasttelefonnettet vil bli avviklet og du har trygghetsalarm, er det viktig at du ikke avslutter abonnementet før du har vært i kontakt med hjemmetjenesten. Vi kan ikke risikere at brukere har en periode uten funksjonell alarm, sier prosjektleder for velferdsteknologi i Rauma kommune, Gro Berild.