Fugleinfluensa i Norge høsten 2020

Fugleinfluensa i Norge høsten 2020

Mattilsynet meldte i slutten av november at det er påvist sterkt sykdomsfremkallende (høypatogen) fugleinfluensa i Rogaland. Sykdommen er også påvist i Sverige, Danmark og flere land i Europa denne høsten.

Mattilsynet har innført smitteverntiltak, som det er viktig blir fulgt opp.

Merk spesielt portforbud for tamme fjørfe i Møre og Romsdal, og oppfordring om at hobbyforetak registrerer seg. Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko til mennesker for å være svært lav.

Informasjon om fugleinfluensa oppdateres fortløpende på Mattilsynets nettside.