Informasjon om Koronaviruset

Foreldreundersøkelsen - barnehagene i Rauma

Foreldreundersøkelsen - barnehagene i Rauma

Barnehagene i Rauma gjennomfører Foreldreundersøkelsen mellom 1. november og 20. desember.

Formålet med undersøkelsen er at foreldre skal få si sin mening om hvordan de opplever barnehagetilbudet og barnas trivsel i barnehagen. Undersøkelsen vil gi barnehagen og dens eier kunnskap om foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet.

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at alle personopplysninger som samles inn behandles i tråd med kravene i Personopplysningsloven (GDPR). Det er svært strenge regler for å vise resultater fra undersøkelsene til barnehagene selv, til barnehageeieren og til de statlige utdanningsmyndighetene.

Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål som tar for seg tema om barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer.

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageier som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Barnehagen kan bruke resultatene i dialogen med foreldrene.

Foreldreundersøkelsen er en del av kunnskapsgrunnlaget om norske barnehager. Statistikk er også en del av formålet for undersøkelsen og deler av resultatene vil bli offentlig tilgjengelig. Data fra undersøkelsen kan bli brukt til forskning.