Eiendomsskattesedler på vei ut

Eiendomsskattesedler på vei ut

Eiendomsskattesedlene er nå klare for utsending, og blir sendt til din digipost. For dem som ikke har digipost blir dokumentet sendt til Altinn. Dersom du ikke åpner dokumentet i Altinn vil det bli skrevet ut og sendt til din postkasse.

Rauma kommunestyre vedtok i møte den 10.12.2020 nytt generelt skatteøre på 7 promille og 4 promille for boliger og fritidseiendommer.

For boliger har kommunestyret vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag som beregningsgrunnlag for utregning av eiendomsskatt. I de tilfeller kommunen ikke har mottatt boligverdi på enkelteiendommer, er verdien som skatten beregnes av fastsatt av kommunen i medhold av eiendomsskatteloven.

Vi gjør oppmerksom på at eiendomsskatten kommer på samme faktura som de andre kommunale avgiftene. Beløpet blir fordelt på 4 terminer, dersom du ikke har valgt månedlig faktura. 

Bunnfradraget for 2021 er fastsatt til kr 100 000 per boenhet.

Du kan klage på fastsatt eiendomsskatt hvert år, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Dersom klagen er knyttet til boligeiendommer med formuesgrunnlag, og gjelder feil faktaopplysninger (boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal, mv.), eller verdien er for høy i forhold til reell markedsverdi må du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten.

Øvrige klager sendes til kommunen.

Klagen må være skriftlig og mottatt innen 12. april 2021.

Klagen kan sendes inn via Rauma kommunes nettside: www.rauma.kommune.no/eiendomsskatt.

Mer informasjon om din eiendomsskatt finner du ved å logge inn på MinSide på Rauma kommunes nettsider. Her finner du også svar på de mest stilte spørsmålene knyttet til eiendomsskatten

 

Eiendomsskattekontoret