Eiendomsskatt 2023 - korrigering

Eiendomsskatt 2023 - korrigering

Det ble oppdaget en feil ved utsending av skattesedler for 2023.
Det er derfor foretatt ny utsending der feilen er korrigert.