Bygdemøter om besøksforvaltning og friluftsliv

Bygdemøter om besøksforvaltning og friluftsliv

Rauma kommune og Nordveggen inviterer til bygdemøter om besøksforvaltning og friluftsliv.

 

 • Vi ønsker innspill og dialog fra lokalbefolkningen til både en sti og løypeplan og besøksstrategi.
 • Hvilke stier, turveier og løyper er det viktig å ivareta og utvikle? sommer som vinter.
 • Hvor er det ønskelig med besøkende og ikke?
 • Hvilke utfordringer og muligheter finnes?
 • Hvilke tiltak bør gjøres for å ivareta de ulike interessen knyttet til disse naturområdene?


Målet med bygdemøtene er å få innspill til planene slik at vi sammen kan lage gode styringsverktøy for besøksforvaltning og friluftsliv. 

Alle møtene starter kl 17.00 og slutter ca kl. 19.00

Enkel bevertning

Velkommen!

Påmelding ønskes på kaskjer i forkant av møtet.


Evt. spørsmål kan rettes Anita Buckley:  anita@nordveggen.no

Møtesteder og dato

 • 6. September, Råkje, Måndalen
 • 7. September, Lensmansgarden, Innfjorden
 • 8. september, Rauma kulturhus, Åndalsnes
 • 20. september, Woldstad Gard, Isfjorden
 • 21. september, Fredheim, Verma
 • 22. september, Breidablikk, Rødven