Bruker teknologi for å skape god dialog

Bruker teknologi for å skape god dialog

I Rauma har ca. 10 prosent av innbyggerne våre utenlandsk bakgrunn. Språket kan være en barriere for integrering og dialog i et lite lokalsamfunn når man kommer til et nytt land. Teknologi kan være en viktig bidragsyter for å gjøre overgangen lettere. Rauma kommune har gode erfaringer med å ta i bruk språk-apper som oversetter automatisk og som i stor grad gjør dialogen lettere. Dette er lett tilgjengelige verktøy som hvem som helst kan bruke i hverdagen.

- Vi ble introdusert til appen SayHi av Ukrainere som kom til Rauma. Den fungerer godt når vi skal forklare noe, eller noen har spørsmål til oss. Det er også mulig å snakke sammen med appen, og da er det enkelt å veksle mellom språkene, og det oversettes både muntlig og med tekst, så det blir enkelt å kontrollere det som oversettes. Vi bruker dette i jobbsammenheng, men vi ser jo at dette kan være et veldig nytig verktøy for folk i lokalsamfunnet for å ha dialog med personer fra andre land og kulturer, sier avdelingsleder for flykningetjenesten i Rauma kommune, Gunhild Dahle.

Appen er enkel å bruke og man kan snakke sammen uavhengig av hvilket språk man har. Kommunens erfaring er at dette fungerer både for voksne og for barn. Dette kan være et lurt hjelpemiddel å ha tilgjengelig på telefonen i hverdagen, om du har lyst å bli kjent med andre på tvers av kulturer og land.

På besøk hos biblioteket i Molde: Olha Nikitina fra Ukraina snakket med ansatt i biblioteket ved bruk av app.