Billigere kommunale tomter på Åfarnes og Måndalen

Billigere kommunale tomter på Åfarnes og Måndalen

I kommunestyret 6. april ble det vedtatt å sette ned permanent prisene på kommunale boligtomter på Åfarnes og i Måndalen. Nå er prisen på tomter i nyfeltene i Måndalen og Åfarnes 150 000, pluss omkostninger.

Administrasjonen har gjort ei vurdering av prisingen av kommunens boligfelter på Åfarnes og i Måndalen (nye Raknem). Det ble anbefalt at begge boligfeltene prises likt. Boligfeltene ligger i hver sin utkant av kommunen, og boligprisene ligger relativt likt i de to bygdene. Forskjellen på tidligere priser skyldes utbyggingsåret for de to feltene.

Administrasjonen er opptatt av at vår tomteprising ikke må svekke privates incentiv og mulighet til også å kunne legge ut tomter og selge disse med kostnadsdekning, dersom det er lokale krefter som ønsker å ta initiativ til økt boligbygging. Vi har også vurdert at vi ikke ønsker å legge opp til differensierte priser. Slik reduserer vi muligheten for at de mest attraktive tomtene går for en vesentlig lavere pris enn de mindre attraktive tomtene.

Administrasjonen anbefalte at tomter i Åfarnes II og nye Raknem prises til kr 150.000 + omkostninger, noe som også ble vedtatt.

Sjekk ut ledige tomter

Her kan du lese mer om tomtene i Måndalen

Her kan du lese mer om tomtene på Åfarnes