Barnevernet i Rauma søker fosterhjem

Barnevernet i Rauma søker fosterhjem

Barneverntjenesten i Rauma søker fosterhjem for gutt i barneskolealder.

Om oppdraget:

 • Å være fosterhjem for gutt i barneskolealder.
 • Plasseringen er frivillig og innebærer jevnlig samvær mellom barnet og foreldrene.
 • Muligheter for frikjøp fra ordinær jobb i 6 måneder eller mer.
 • Inngå i tett samarbeid med barnevern, foreldre, skole, BUP bl.a.

Om barnet:

 • Trenger voksne som gir forutsigbarhet og trygghet ved å strukturere og sette hverdagen i system.
 • Trenger kjærlighet og emosjonell støtte.
 • Har utfordringer som fosterhjemmet må vise forståelse for og jobbe målrettet sammen med barnet og andre voksne for en positiv utvikling.

Kvalifikasjoner og krav:

 • Par med barn eldre enn 12 år eller erfaring med fosterbarn.
 • Gjennomføre opplæringsprogram for nye fosterforeldre, dersom du ikke har dette fra tidligere.
 • Delta på relevante kurs og opplæring.
 • Ta imot veiledning.
 • Delta i ulike møter knyttet til barnet.
 • Førerkort klasse B er påkrevd.
 • Helst bosatt i Rauma kommune eller omliggende kommuner.

Personlige egenskaper:

 • Empatisk, tålmodig, fleksibel og tydelig.
 • Tåle å stå i vanskelige situasjoner over tid.
 • Engasjement, romslighet og raushet overfor barnet og familien til barnet.
 • Forståelse for barn med spesielle utfordringer og behov.
 • Ansvarsfull, initiativrik og vilje til å gi det lille ekstra.
 • Interesse i og ønske om å delta på barnets fritidsaktiviteter.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Du får kontrakt knyttet til dette barnet som fosterhjem, underlagt barneverntjenesten i Rauma kommune.
 • Fast månedlig arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning, evt. frikjøp og utgiftsdekning.
 • Vakttelefon som er åpen alle dager etter kl. 15.30 og alle helger/høytider.
 • Regelmessig avlastning.
 • Nødvendig tilleggsopplæring og fagkurs.

Kontakt:

Ønsker du å vite mer om oppdraget?

Ta kontakt med barneverntjenesten i Rauma v/barnevernleder Sylvia Vik Mittet senest innen 24.mai 2020.

Telefon: 90 28 52 98 / 71 16 67 46.

Epost: sylvia.mittet@rauma.kommune.no